Fukushima

Fukushima

Disponibile fino al 31/12/2022

Fukushima

Ken Watanabe in un film che ripercorre il disastro di Fukushima Dai-ichi. Giappone, 2011. I lavoratori rischiano la vita rimanendo nella centrale nucleare per prevenirne la distruzione.
|2020|116 min|

Regia:Setsurô Wakamatsu

Cast:Hidetaka Yoshioka, Shôhei Hino, Yasuko Tomita, Keisuke Horibe, Masato Hagiwara, Koichi Sato, Shirô Sano, Narumi Yasuda, Takumi Saitoh, Riho Yoshioka, Hisahiro Ogura, Mitsuru Hirata, Ken Watanabe, Naoto Ogata

Scopri altri Pass NOW